Новини
Грані часу
Блогери
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Інтерв'ю
Опубліковано в категорії: Інтерв'ю
Опубліковано в категорії: Інтерв'ю
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Опубліковано в категорії: Новини
Андрій Гужва: «Держава пішла одним шляхом: домагатися знижок від Росії на газ, ми – виробляємо базальтові утеплювачі й розвиваємо програму енергозбереження»


Зараз однією з найактуальніших проблем в економіці країни є збільшенняматеріальних затрат на використання найважливішого енергетичного ресурсу – природного газу у промисловості і народногосподарському комплексі. Враховуючи вищезазначене, керівництво країни змушене шукати різнонаправлені шляхи щодо впровадження нових альтернативних джерел енергії.

ПРАТ «ТЕРМОЛАЙФ» спеціалізується на виробництві теплоізолюючих матеріалів – мінеральної вати. Компанія, у свою чергу, пропонує розвивати програму енергозбереження і зменшення обсягів використання природних ресурсів, які витрачаються для обігріву будівель, шляхом застосування мінераловатних виробів, призначених для теплоізоляції будівельних конструкцій.

Генеральний директор підприємства – Андрій Гужва, розповів про нові досягнення підприємства щодо підвищення технологічногопіклуванням про стан довкілля.

В чому полягає суть процесу виробництва мінеральної вати і яка використовується сировина?

 – Мінеральна вата виробляється шляхом плавлення природних копалин (базальта і доломіта) у спеціальній плавильній пічці типу вагранки, в якій паливом слугує кокс. Отримане розплавлене волокно сполучається (проклеюється) спеціальним синтетичним зв’язуючим. 


Отримана таким способом теплоізоляційна продукція характеризується природними властивостями, дозволяє будівлям, з однієї сторони – «дихати», з іншої – забезпечує тепло-і звукоізоляцію приміщень. До того ж, мінеральна вата, на відміну від еструдованого полістеролу й пінопласту, є негорючим матеріалом.

На відміну від інших українських підприємств-виробників теплоізоляційної продукції, на нашому виробництві використовуються тільки природні компоненти (без додавання будь-якого виду шлаку).

Підприємством використовується система сучасного, якісного пакування, яке дозволяє тривалий час зберігати продукцію на відкритих майданчиках.

На підприємстві виробляються різні види продукції, призначені для утеплення фасадів,внутрішніх перегородок, кровель, промислових, житлових і громадських будинків.

Наша продукція відповідає всім вимогам міжнародного законодавства (у т.ч. екологічного), що підтверджено впровадженою і ресиртифіковуваною на підприємстві системою менеджменту якості продукції – ISO 9001.

Враховуючи високу якість, відповідність екологічним показникам, наша продукція не зважаючи на більшу вартість, є конкуренто спроможною і дуже затребуваною на ринку.

Так, наприклад, вона була застосована для будівництва/реконструкції готелю «Харків Палац», ТРЦ «Дафі» і «Французький бульвар» м. Харків і ТЦ «НОВУС» м.Київ, міські поліклініки та сотні житлових будинків.

Як відбувається обслуговування виробництва. Чи виникають будь-які труднощі при обслуговуванні виробничої лінії.

– Зважаючи на те, що на підприємстві застосовується сучасний і наукомісткий виробничий процес, існує низка кваліфікаційних вимог до обслуговуючого персоналу.

Так, враховуючи складність автоматизованої системи управління, комп’ютеризацію виробничої лінії та високу складність технологічного процесу ливарної галузі промисловості – все устаткування обслуговується високопрофесійним персоналом.

На жаль, місцеві навчальні заклади не готують людей наших професій. Саме тому, для нових робітників на підприємстві розроблені і діють спеціальні програми з навчання; весь персонал підприємства постійно долучається до програм з підвищення професійного рівня.

Таке складне виробництво зосереджено в багатонаселеному мегаполісі. Чи впливає діяльність підприємства на стан навколишнього середовища?

– Наше підприємство розташоване на південній околиці м. Харкова. До 2008 року це була вільна від забудов територія санітарно-захисної зони ПРАТ «Харківський коксовий завод».

На сьогоднішній день ця ніким не застосовувана територія перетворилась у високотехнологічне перспективне підприємство з благоустроєною територією і оснащеною системою екологічної безпеки.


З етапу проектування підприємства і по сьогоднішній день діяльність керівництва підприємства спрямована на виконання всіх регламентованих природоохоронним і
санітарним законодавством вимог.

На підприємстві встановлена і ефективно функціонує багатоступенева установка з очищення ваграночних газів, що викидаються в атмосферне повітря. На підприємстві з ціллю економії водних ресурсів впроваджена і ефективно функціонує система оборотного водопостачання.


На сьогоднішній день передовою проблемою промислових міст є накопичення
значних обсягів промислових відходів. Чи багато відходів утворюється в результаті діяльності Вашого підприємства, чи існують труднощі з їх видаленням?

– Відходів утворюється незначний обсяг, які потім утилізовуються спеціалізованими організаціями на договірних засадах.

У випадку, якщо вироблена продукція не відповідає вимогам якості (наприклад, за щільністю, геометрією), ми її подрібнюємо на установці з переробки некондиційної продукції (змонтована за німецькою технологією) і запускаємо повторно в новий виробничий цикл, що дозволяє попередити утворення відходів.

Який екологічний податок сплачує Ваше підприємство? І скільки становить орендна оплата за землю?

– Наше підприємство щоквартально сплачує 46 тис. грн. за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; за оренду землі – 91 тис. грн. за місяць.

Сукупні витрати підприємства на природоохоронні роботи є значно вищими. Лише під час експлуатації газоочисного устаткування витрати підприємства за споживання електроенергії складають не менше 2 млн. грн. за рік.

На сьогоднішній день близько 1 гектара території підприємства і санітарної зони зайняті зеленими насадженнями. Нами продовжуються постійно проводитися заходи з благоустрою та озеленення території, на виконання яких, тільки за перше півріччя цього року підприємством витрачено порядком 60 тис. грн.

З якою періодичністю Ваше підприємство перевіряється державними органами?

– По-перше планово перевіряють усі контролюючі державні органи: Держгірпромнагляд, пожежники (МНС), органи санепідслужби, екологічна інспекція, інспекція з охорони праці, соціального захисту – один раз на рік кожний.

Також підприємство перевіряється позапланово, за кожною скаргою громадських організацій і жителів, що супроводжуються виїздами спеціалістів лабораторій для проведення позачергового контролю нормативів викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах викидів і у санітарній зоні підприємства.

Найбільша кількість позапланових перевірок проводиться в результаті надходження скарг від пані Решетько. Остання перевірка була наприкінці червня.

Підприємство неодноразово надавало письмову інформацію (щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і виконання природоохоронних заходів) органам ХОДА, також в результаті надходження заяви голови громадської екологічної організації «Екоцид. НЕТ» - Решетько.

А скарги надходять лише від лідера громадської організації «ЕКОЦИД.НЕТ» Олени Решетько?

– Ні. У неї ще є група підтримки: Кузнєцова, Ларшина, Москалєнко.

Нам відомо, що за ініціативою пані Решетько на підприємство запроваджено судову справу, скільки років продовжується судова тяганина і чи має місце упередженість суддів?

– Ні. Судді намагаються розібратися в цій справі. Є прециндент: громадянка вважає, що низка її хронічних захворювань виникла через діяльність окремого підприємства. Але підприємство «Термолайф» запрацювало лише з 2010 року. До цього ми будувались. І до того ж не існує жодного аргументованого доводу щодо зв’язку видів хвороб Решетько і якісного складу викидів підприємством забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Крім того ж, у підприємства «Термолайф» існує вся регламентована чинним природоохоронним і санітарним законодавством дозвільна та проектно-технічна документація, погоджена у органах Мінздрава і Мінприроди. Держоргани не погодили і не видали б ці документи за відсутності впевненості в безпечності і їх відповідності всім санітарним і екологічним нормам і показникам виробництва підприємства.

Що б Ви могли запропонувати громадським організаціям, які дійсно борються за екологію?
– На мій погляд, у даний час доцільніше було б спрямувати свою активність на інші, більш важливі для суспільства проекти. Як би там не було, економіка повинна працювати, оскільки, це рушій благополуччя країни. Сьогочасні підприємства на етапі проектування конструюються із урахуванням обов’язкового забезпечення безпеки довкіллю і життю людини.

У мирний час екологічні громадські організації повинні наглядати за тим, щоб підприємства технічно переозброювались і модернізували виробничі процеси. Сучасні, технічно переозброєні підприємства економно використовують енергетичні ресурси, здійснюють менший обсяг викидів і загальну шкоду довкіллю. Вони повинні задавати рівень всій промисловості. Громадські організації повинні виявляти такі підприємства і ставити їх у приклад, тим, що мають гірше оснащення та діють без запровадження екологічного аспекту.

Чи відомо громадським активістам, що найбільший вклад у забруднення атмосферного повітря вносить діяльність автотранспорту, необхідно контролювати забезпечення відповідності всіх видів транспорту, що експлуатується нормам державних екологічних стандартів?

На реалізацію яких природоохоронних заходів підприємство зараз вкладає кошти?

– У квітні цього року компанія пройшла сертифікацію відповідно стандарту ISO 14001 – система екологічного менеджменту. Іноземними технічними експертами було проведено аудиторську перевірку, за результатами, якої було підтверджено відповідність всієї проектно-технічної, дозвільної і іншої природоохоронної документації, вимогам екологічного і санітарного законодавства. Тепер у нас діє система інтегрованого менеджменту. Я вважаю, що нам є чим пишатися в цьому плані.

Ми також контролюємо забруднення ґрунтового покриву в місцях зберігання відходів, здійснюємо контроль за дотриманням екологічних норм, зокрема, гранично-допустимих викидів. Щоквартально здійснюємо лабораторний контроль забруднюючих речовин пересувних джерел. Проводимо роботи з контролю поверхневих стоків.

Для проведення лабораторних досліджень залучаємо атестовані лабораторії державних органів (санепідслужби); тісно співпрацюємо з науково-дослідними організаціями. На підприємстві функціонує відділ з охорони навколишнього середовища, що оформлює всю необхідну документацію на підприємстві. Все це змушує бути в тонусі.

У зв’язку з політичною ситуацією в Україні, чи відчуває Ваше підприємство якісь труднощі?

– Ми відчуваємо, що втрачені споживачі нашої продукції в таких регіонах як Донбас і Крим. На жаль, ми не можемо туди постачати продукцію через складну політичну ситуацію.

Однак, дорожнеча енергоносіїв дозволяє нам сподіватися на усвідомленість енергоспоживачів щодо необхідності економного використання природних ресурсів шляхом застосування нашої теплоізолюючої продукції.

Дякую Вам за змістовну розмову.

Новини від блогерів